ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 1,000 อัตรา